Domnilor, eu m-am retras!

Etichete

, , , ,

Acest blog nu va mai fi actualizat. Noul meu blog este vasiletomoiaga.wordpress.com.

Cititorii acesui blog au putut observa, cu precădere în acest an, 2013, mutații în scriitura mea blogeristică, atât înainte de renunțarea la clujulevanghelic.ro cât mai ales după venirea în acest spațiu (blogul „privat” deCluj).

Vezi de exemplu postările:

Aceste schimbări în exprimarea scrisă reprezintă efectele reconsiderării din temelii a edificului teologic evanghelic/neoprotestant pe care mi l-am asumat la vârsta de 20 de ani prin ieșirea din Biserica Ortodoxă și intrarea în cultul baptist.

Acumulările de incertitudini și tensiuni teologice din anii care au urmat au făcut masă critică odată cu lecturarea mai sensibilă a unui verset din întâia epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni. Intrând în congruență cu învățătura Bisericii Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică asupra acestei chestiuni particulare fundamentale, am ajuns ca într-un final să renunț la orice pretenție de hermeneutică autonomă a Sfintelor Scripturi. Renunțarea la autonomie hermeneutică și acceptarea fără rezerve a autorității legitime a Bisericii, deasupra oricărui individ, de a interpreta Scriptura m-a lăsat fără rațiunea de a fi protestant.

În acest moment sunt creștin ortodox, reprimit după rânduiala canonică.

Conversație reală între subsemnatul (Vasile Tomoiagă) și un prieten, martie 2013

Conversație reală între subsemnatul (Vasile Tomoiagă) și un prieten, martie 2013

Doresc să nu fiu tras în dezbateri şi discuţii despre convertirea mea. Cred ceea ce crede Biserica Ortodoxă şi resping ceea ce respinge Biserica Ortodoxă. Ceea ce crede Biserica Ortodoxă se găseşte în cărţi de teologie academică sau pe înţeles popular, şi mai cu seamă în Liturghie şi în celelalte slujbe bisericeşti. Ceea ce respinge Biserica Ortodoxă se găseşte în cărţi cu caracter polemic, cum ar fi cele scrise de protestanţi convertiţi la ortodoxie, disponibile și în limba română.

În oglindă cu schimbarea teologică, și oglinda scrisă a călătoriei mele duhovnicești se mută de pe acest blog la adresa vasiletomoiaga.wordpress.com.

Două opinii teologice în vederea neoprotestanților

Vladimir Pustan (pastor penticostal) (captură ecran):

Hristos a venit în lumea noastră ca persoană nu ca bărbat.

Mihai Ciucă (baptist, membru fondator BIG-Impact):

Trupul uman al lui Isus a fost ca un vehicol de care Dumnezeu s-a folosit pentru a ni se revela și pentru a duce la capăt lucrarea de răscumpărare pe cruce. Acum Isus este înapoi în gloria cerească și șade la dreapta Tatălui. Dumnezeu este Duh și nu este materie. Intrăm în chestiuni elementare de doctrină aici. Nu, Isus nu se va întoarce în trup de carne și oase.

Posibile motivații ale părăsirii neoprotestantismului

Marius Cruceru (pastor baptist):

Cum se explică convertirea unor evanghelici (d)in lumea anglofonă la Ortodoxie?

Superficialitatea unor jalnice spectacole carismatice, lipsa oricărui fior în închinare, friendețea arătată lui Dumnezeu, simplificarea vulgară a dogmaticii, desprinderea de tradiţia dogmatică a secolelor trecute, înlăturarea autorităţii mentorilor (avva) şi a formelor de ucenicie prin discipline spirituale, acestea pot fi cîteva dintre cauzele pentru care unii se despart de tradiţia în care fie au crescut, s-au convertit pentru o vreme şi acum se gîndesc să treacă spre o lume care îi fascinează ca spiritualitate, din punct de vedere liturgic, din punctul de vedere al autorităţii pastorale.

Dănuț Mănăstireanu:

Nu puteam rămîne cu conştiinţa liberă într-o tradiţie eclesială care nega prezenţa reală a lui Cristos în elementele euharistice.

Citate despre Sfânta Împărtășanie

Ignatie Teoforul, episcop al Antiohiei (ca. 70–ca. 107 d. Hr.), ucenic al apostolilor Petru și Ioan:

De Euharistie și de rugăciune se depărtează, pentru a nu mărturisi că Euharistia este trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trupul, care a pătimit pentru păcatele noastre și pe care Tatăl, cu bunătatea Sa, L-a înviat. Așadar, cei care se împotrivesc darului lui Dumnezeu mor datorită tăgadei lor. (Către Smirneni 7:1)

Voi [creștinii efeseni] vă supuneți cu mintea neîmpărțită episcopului și preoțimii, frângând o pâine, care este leacul nemuririi și doctorie pentru a nu muri, ci a trăi veșnic în Iisus Hristos. (Către Efeseni 20, 2)

Căci viaţa trupului este în sânge.
(Sfânta Treime, Levitic 17:11)

Pe când mâncau, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frînt-o, şi le-a dat, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, şi au băut toţi din el. Şi le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi.
(Marcu 14:22-24)

Şi au istorisit ce li se întâmplase pe drum, şi cum L-au cunoscut la frângerea pîinii.
(Luca 24:35)

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pîinii, şi în rugăciuni.
(Fapte 2:24)

Cu privire la Neamurile, care au crezut, noi am Hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate şi de curvie.
(Fapte 21:25)

Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos?
(Sf. Ap. Pavel, 1 Cor 10:16)

Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.
(Iisus Hristos, Apocalipsa 3:20)

(Toate versetele sunt după traducerea Scripturii de către ierodiacon Dumitru Cornilescu.)

Acest blog nu va mai fi actualizat. Noul meu blog este vasiletomoiaga.wordpress.com.

Sănătate!

Actualizare (25 Ianuarie 2014):Sunt conștient că expresiile, cuvintele, „tonul” și alte aspecte ale polemicilor și comunicării mele din jurul retragerii din Cultul Baptist și revenirea în Biserica Ortodoxă au rănit și au amărât. Tuturor celor pe care i-am supărat, jignit, amărât, oțărât, nedreptățit, repezit sau împotriva cărora am greșit în alt fel le cer iertare. Nu voi opera modificări la comentarii ca să albesc ce am înnegrit; ce s-a spus s-a spus. Peste tot ce s-a spus însă, doresc să suprapun părerea de rău pentru daunele provocate de cinismul, superioritatea autoîndreptățită, sarcasmul, intransigența și lipsa de tact, empatie, și smerenie.

„Cine se pune în slujba adevărului trebuie să fie cu desăvârşire străin de orice trufie şi ură faţă de aproapele.”

What is the Gospel? A personal perspective.

Etichete

, , , ,

A personal meditation on occasion of reading a quote by R. C. Sproul on Facebook. See the quote at the end of the post.


There are many aspects of the Gospel, but all particular aspects go back to the plenary Gospel which is the Incarnation. The Incarnation is the all-encompassing Gospel, with its particulars like passion, death, descent into hell, resurrection, bodily ascension.

The hypostatic union of God and Man, in the Son of God which becomes ALSO the Son of Man, uniting in Himself divinity and humanity for ever. This is the all-encompassing Gospel. The Gospel  is Christ Himself, in His all being, and including all his actions.

The Gospel is not an individual act of Christ separated from his complete being and actions. The Gospel is not an intellectual proposition to subscribe to and „get saved”. God himself is the Gospel, Christ Himself is the gospel, the Incarnation, the real kinship between divine and human that Christ realized.

Through Virgin Mary God became one of us, so that one of us could become one of God’s, through grace. That is why the Gospel was proclaimed by Jesus from the first days of his public ministry, long before the Cross. Emmanuel, God among us, this is the supreme good news.

Of course Cross is important. Of course Resurrection is important. Of course descent into hell and bodily ascension to heaven at the right of the Father are important. But all this aspects cannot be grasped in their unifying splendor except by mystical apprehension of the inexhaustible mystery of the Incarnation of the Word of God, the realization that the eternal Word of God became (also) flesh and now humanity is in firsthand kinship with the One Holy Trinity through Christ the Word Incarnate, born within space-time of Holy Spirit and of Blessed Virgin Mary, remaining for eternity not only the eternal Son of God, fully God, but also remaining for eternity the Son of Man, fully man, in One Person, God-Man-Incarnate.


The Gospel is called the ‘good news’ because it addresses the most serious problem that you and I have as human beings, and that problem is simply this: God is holy and He is just, and I’m not. And at the end of my life, I’m going to stand before a just and holy God, and I’ll be judged. And I’ll be judged either on the basis of my own righteousness – or lack of it – or the righteousness of another. The good news of the Gospel is that Jesus lived a life of perfect righteousness, of perfect obedience to God, not for His own well being but for His people. He has done for me what I couldn’t possibly do for myself. But not only has He lived that life of perfect obedience, He offered Himself as a perfect sacrifice to satisfy the justice and the righteousness of God.
R.C. Sproul

lapidare

Etichete

, ,

În exercițiul afirmării publice a neprihănirii proprii, după ce am epuizat judecarea superioară a maneliștilor, a curvelor, a delatorilor, a pungașilor politici, sau a oricărei alte categorii de păcătoși căzuți ca desfrânata în oprobiul public, gata pentru lapidare, să ne amintim că întotdeauna mai putem găsi niște cărămizi pentru a arunca la fundația Catedralei Mântuirii Neamului!

toaca

Etichete

, , ,

Toaca duce mai departe ecoul ancestral al lemnului bătut în atelierul Dreptului Iosif, și al lemnului Crucii.

Pentru cei ce au urechi de auzit, toaca oprește ceasornicul cu care ni se măsoară destrămarea, și îi cheamă să intre în timpul îndumnezeit prin intrarea în timp a Cuvântului lui Dumnezeu.

Când oamenii nu mai au cuvinte, nu doar pietrele vorbesc, ci și lemnul.

Unde este Dumnezeu când sufăr?

Etichete

, ,

Unsprezece din cei doisprezece apostoli ai lui Isus Cristos au fost martirizați, consemnează tradiția Bisericii.

Chiar vrem să fim ucenicii Cuvântului Întrupat sau doar avem nevoie de un idolaș de buzunar, un Isus personal care să ne asigur confortul când eșuăm să ni-l asigurăm noi înșine, și să ne elibereze de pavara culpei morale, pentru ca să ne putem continua nestingheriți cursa maximizării potențialului și a confortului existenței?

Dumnezeul meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? este singura întrebare validă din acest registru, și a putut fi spusă o singură dată în istorie. Noi, restul, ca și tâlharii de la dreapta și de la stânga, ne merităm crucea și soarta.

Chestionarea lui Dumnezeu despre treburile care îl țin ocupat în timp ce sărăcuțul de mine suferă întră în registrul cererii tâlharului care ar părea dispus să creadă că Isus este Hristosul dacă ar avea ceva profit de pe urma asta: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!”.

Raoul Weiss: Occidentul de azi e reprezentantul unui proces de cel puțin 30-40 de ani de dezumanizare a societății

Etichete

, , ,

Dezumanizarea a început odată cu consumismul Edenic, dar a fost resetată la Potop, apoi frânată puternic prin Întruparea Cuvântului. În ultimii 30-40 de ani doar s-a accelerat puternic procesul dezumanizării. Ne grăbim, suntem la ultimele fructe din Pomul Cunoștinței. Suntem nerăbdători să murim murind, mai accelerat decât până astăzi.

“Aici [in localitatea Mera, Cluj, și în Transilvania] am găsit omenia.

Occidentul de azi e reprezentantul unui proces de cel puțin 30-40 de ani de dezumanizare a societății, sub influența neo-liberalismului.

Când omul e redus la o funcție de producere și consum, rămâne din el ceea ce vedem azi în Occident: un roboțel isteț, foarte eficient în urmărirea propriului interes. Un aparat destul de bine pus la punct și absolut gol din punct de vedere spiritual. Psihologic, fără nicio legătură emotivă adevărată cu vreo comunitate familială, națională, regională sau lingvistică. O variantă a omenirii cu care eu nu mă mai identific deloc.

Eu mă simt mult mai comfortabil emoțional, liniștit, acasă, într-o societate de români sau unguri din Transilvania, decât printre studenți, pedagogi, salariați, sau orice altă categorie socială de la Paris, Strasbourg sau Berlin. “

(Raoul Weiss: Civilizații Europei de azi sunt ţăranii români)

Recensământ – structura după religie – comparație 2002 – 2012

Etichete

, , ,

rencensamant-structura-religie-2002-2012

Toate religiile sunt în pierdere de aderenți cu excepția penticostalilor (creștere de 60.000) și a ateilor (creștere de 30.000).

Cea mai mare scădere numerică este la ortodocși, aproape un milion și jumătate, dar în termeni procentuali scăderea este de doar 0,3%. Explicația diferenței între numeric și procentual este dată de emigrație și de faptul că se nasc mult mai puțini copii.

Surse: 2002, 2012

Actualizare (05.07.2013): Cum este împărţit Clujul etnic şi religios