Etichete

După anunțul puțin surprinzător despre deschiderea în orașul nostru a unei școli biblice de predicare de către Fundația Cireșarii condusă de Vladimir Pustan, un prieten îmi indică saitul web al unei noi școli teologice care va funcționa în Cluj începând din acest an: Colegiul Biblic MINISTERIUM Cluj-Napoca. Acest colegiu are drept scop „formarea, echiparea biblică şi motivarea slujitorilor care activează in diferite compartimente ale bisericilor locale.”  Prin cursurile specifice care se desfășoară pe durata unui an se vor pregăti slujitori, învăţători creştini, evanghelişti, lucrători cu tineretul, misionari.

Colegiul este condus de un consiliu director format din Lect. Univ. Dr. Ciprian Terinte, Vasile Lup, Ionatan David și pastorii Aurel Moldovanu și Mircea Deteşan. În afară de Vasile Lup aceștia vor fi și cadre didactice alături de Ioan Brie, Emil Meştereagă, Emil Bartoş, Stuart Briscoe, Brian Eby, Mirel Neamţu și Ciprian Bălăban.

Se pot inscrie pentru concursul de admitere persoanele botezate, membri într-o biserică evanghelică. Criteriile fundamentale de apartenenţă la acestă comunitatea educaţională sunt: competenţa profesională, corectitudinea, ţinuta morală şi respectul faţă de doctrina şi principiile penticostale. Perioada de înscriere este 1 August – 23 Septembrie 2010. Examenul de admitere se va susţine in 24 – 25 Septembrie 2010 și constă din două probe: una scrisă, de cunoştinţe biblice și un interviu în faţa comisiei.

Programa școlară accentuează cum este de așteptat specificul penticostal, singurele cărți ale căror exegeză se va studia vor fi 1 Corinteni și Faptele Apostolilor care conțin elementele de bază pe care se fundamentează pneumatologia penticostală.

Colegiul Ministerium își va desfășura activitatea în localitatea Mărișel, la 50 km de Cluj-Napoca. Cursanții vor beneficia de cazare și masă însă pe sait nu se specifică deocamdată nimic despre costuri.

Aceast colegiu biblic închide într-un fel cercul școlilor de educație teologică ale evanghelicilor din Cluj: comunitatea baptistă este reprezentată de Liceul Teologic Baptist „Emanuel” (cunoscut mai popular ca „Liceul Creștin”), comunitatea bisericilor libere (independente) este oarecum reprezentată de Școala Biblică Cristos pentru România iar acum penticostalii inițiază Școala de Predicare Cireșarii respectiv Colegiul Biblic MINISTERIUM.

Detalii: ministerium.ro

Publicitate