Etichete

, , , ,


Cronologia
ultimei săptămâniDomnului Isus Hristos

ŞASE ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE

Vineri seara/Sâmbătă

 

Evenimentul

Locaţia

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Isus a sosit în Betania

Betania

12:1

Isus a sosit în după masa de Vineri, înainte de apusul soarelui, care era începutul official al Sabatului. A petrecut Sabatul în Betania. Masa care este descrisă în contextul următor a avut loc Sâmbătă seara, după încheierea Sabatului.

CINCI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE

Sâmbătă seara/Duminică

 

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Cina în casa lui Simon

Betania

26:6-13

14:3-9

12:2-8

Intrarea triumfală în Ierusalim

Mt.Măslinilor

21:1-11

11:1-10

19:29-44

12:12-19

Isus se uită la Templu

Ierusalim

11:11

Isus se întoarce la Betania

Betania

11:11

Marcu este singurul evanghelist care face distincţie între ziua intrării în Ierusalim şi ziua în care Domnul Isus curăţă Templul. Pentru era deja seară, Isus s-a întors la Betania şi avea revină la Templu în ziua următoare.

PATRU ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE

Duminică seara/Luni

 

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Isus bleastămă
smochinul neroditor

Mt.Măslinilor

21:18-19a

11:11-18

Isus curăţă
Templul

Ierusalim

21:12-13

11:15-18

19:45-48

Nişte greci cer să-L vadă pe Isus

Ierusalim

12:20-36

Isus mustră
necredinţa

Ierusalim

12:37-50

Isus se întoarce la Betania

Betania

11:19

Luca dezvăluie programul Domnului în primele zile ale ultimei săptămâni. Luca 21:37-38 spune: “Ziua, Isus învăţa pe norod în Templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Şi tot norodul venea dis de dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.”

TREI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE

Luni seara/Marţi

 

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Ucenicii văd smochinul uscat

Mt.Măslinilor

21:19b-22

11:20-26

21:37-38

Autoritatea lui Isus pusă la îndoială de
lideri

Ierusalim

21:23-27

11:27-33

20:1-8

Pilda celor doi fii

Ierusalim

21:23-27

Pilda vierilor

    Ierusalim

21:33-46

12:1-12

20:9-19

Pilda nunţii fiului de împărat

Ierusalim

22:1-14

Întrebarea fariseilor: plata birului

Ierusalim

22:15-22

12:13-17

20:20-26

Întrebarea saducheilor: învierea

Ierusalim

22:23-33

12:18-27

20:27-40

Întrebarea cărturarului: marea poruncă

Ierusalim

22:35-40

12:28-34

Întrebarea lui Isus: Domnul lui David

Ierusalim

22:41-46

12:35-37

20:41-44

Vai de cărturari şi farisei

Ierusalim

23:1-39

12:38-40

20:45-47

Dărnicia văduvei

Ierusalim

12:41-44

21:1-4

Profeţia de distrugere a Ierusalimului şi
venirea Domnului

Mt.Măslinilor

24:1-51

13:1-37

21:5-36

Pilda celor zece fecioare

Mt.Măslinilor

25:1-13

Pilda talanţilor

Mt.Măslinilor

25:14-30

Pilda oilor şi a caprelor

Mt.Măslinilor

25:31-46

Se pare că Marţea a fost ultima zi în care Domnul Isus a intrat în Templu ca să dea învăţătură. Nu mai era necesar ca El să discute cu liderii Iudei. Scriptura nu ne menţionează ce a făcut Domnul în Miercurea din ultima Sa săptămână.

DOUĂ ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE

Marţi seara/Miercuri

 

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Sinediul hotăreşte moartea Domnului Isus

Ierusalim

26:1-5

14:1-2

22:1-2

Iuda aceeptă
-L vândă pe Isus

Ierusalim

26:14-16

14:10-11

22:3-6

 

O ZI ÎNAINTE DE PAŞTE

Miercuri seara/Joi

 

Eveniment

Locaţie

   Matei

Marcu

Luca

Ioan

Pregătirea pentru Paşte

Ierusalim

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

PAŞTELE

Joi seara/Vineri

 

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Isus şi ucenicii se adună pentru
sărbătoarea Paştelui

Ierusalim

26:20

14:17

22:14-16

13:1

Ucenicii se ceartă pentru locurile dintâi

Ierusalim

22:24-30

Isus spală
picioarele ucenicilor

Ierusalim

13:2-17

Isus îl identifică pe vânzătorul Său

Ierusalim

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:18-30

Isus instituie
Cine Domnului

Ierusalim

26:26-29

14:22-25

22:15-20

Porunca dragostei

Ierusalim

13:31-35

Isus prezice lepădarea lui Petru

Ierusalim

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:36-38

Discursul lui Isus din camera de sus

Ierusalim

14:1-30

Au cântat şi au plecat din camera  de sus

Ierusalim

26:30

14:26

14:31

Discursul lui Isus pe drum către Ghetsimani

Valea Kedron

15:1-16:33

Rugăciunea lui Isus pentru ucenicii Săi

Valea Kedron

17:1-26

Rugăciunea lui Isus în Ghetsimani

Mt.Măslinilor

26:36-46

14:32-42

22:39-46

18:1

Isus este trădat şi arestat

Mt.Măslinilor

26:47-56

14:43-52

22:47-53

18:2-12

Isus este adus înaintea lui Ana

Ierusalim

18:13-14

Isus este adus înainte lui Caiafa

Ierusalim

18:24

Isus este condamnat şi batjocorit de Sinedriu în acea noapte

Ierusalim

26:57-68

14:53-65

22:54, 66-72

Petru se leapădă de Isus de trei ori

Ierusalim

26:58, 69-75

14:54, 66-72

22:54-62

18:15-18, 25-27

Sinedriul Îl condamnă pe Isus

Ierusalim

27:1

15:1

22:66-71

Iuda s-a dus şi s-a spânzurat

Ogorul de sânge

27:3-10

Isus apare înaintea lui Pilat

Ierusalim

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-7

18:28-38

Isus apare înaintea lui Irod

Ierusalim

23:6-12

Isus apare înaintea lui Pilat din nou

Ierusalim

27:15-23

15:6-14

23:13-22

18:39-40

Isus biciuit şi batjocorit de romani

Ierusalim

27:27-31

15:16-19

19:1-3

Pilat aprobă moartea lui Isus 

Ierusalim

27:22-26

15:12-15

23:20-25

19:4-16

Isus este dus şi răstignit 

Golgota

27:31-34

15:20-23

23:26-32

19:16-17

Isus pe cruce: primele trei ore

Golgota

27:35-44

15:24-32

23:33-43

19:18-24

Isus pe cruce: ultimele trei ore

Golgota

27:45-50

15:33-37

23:44, 46

19:25-30

Minuni care însoţesc răstignirea Sa

Ierusalim

27:51-56

15:38-41

23:45, 47-49

Iosif îngroapă trupul lui Isus

Ierusalim

27:57-61

15:42-47

23:50-55

19:31-42

 

SABATUL

Vineri seara/ Sâmbăta

 

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Liderii iudei cer gărzi la mormânt

Ierusalem

27:62-66

Femeile ţin ziua de Sabat   

23:56

 

PRIMA ZI A SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă seara/ Duminică

 

Eveniment

Locaţie

Matei

Marcu

Luca

Ioan

Femeile vin la mormânt;

Isus a înviat din morţi    

28:1-8

16:1-9

24:1-8

20:1

 

Sursa: buletinul informativ al Bisericilor Creștine după Evanghelie din România.