Dumnezău îi ardelean.

Putea să facă lumea cât ai zâce peşte, da’ El o făcut o treabă, şî o stat păste noapte, o mai făcut o treabă, o mai stat o noapte, şî tot aşa până l-o obosât rău de tăt facerea omului. Şî apoi o stat o zî întreagă.

O fi zâs şî El ca omu nost’, „da’ eu nu înţăleg, di ce atâta grabă?”