Etichete

, , , , , , , , ,

În autonomie fiecare om aude ceea ce vrea să audă, citește ceea ce vrea să citească, vede ceea ce vrea să vadă, crede ceea ce vrea să creadă și face ceea ce vrea să facă, oricine orice oricum i-ar spune. Chiar și Scriptura. Chiar și Dumnezeu. Chiar și Șarpele cel vechi.

În autonomie omul își trăiește ispita demiurgismului și a independenței față de orice autoritate, fie oameni, fie îngeri, fie Dumnezeu.

Mântuirea se primește prin renunțare la autonomie.

Autonomia este luciferică, și este soră geamănă cu mândria, și este prima ruptură, prima schismă, prima erezie, prima sectă, prima alegere din ordinea lui Dumnezeu.

Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând.

A alege acolo unde Dumnezeu a îngăduit posibilitatea alegerii dar a poruncit să nu aleg, iată erezia, iată autonomia, iată tentația demiurgică, iată schismele și partidele.

Posibilitatea alegerii este precondiție pentru libertate și iubire, dar alegerea propriuzisă este precondiție pentru moarte. Murind vei muri. Moartea și iadul, aici și acum. Sau, prin renunțarea la autonomie, viața și împărția, aici și acum.


hairesis: choice, opinion
Original Word: αἵρεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: hairesis
Phonetic Spelling: (hah’-ee-res-is)
Short Definition: a self-chosen opinion, a sect
Definition: a self-chosen opinion, a religious or philosophical sect, discord or contention.

(source)


Suprema renunțare ideatică și faptică la autonomie este împărtășirea cu adevăratul Cristos. Prin împărtășirea cu adevăratul Cristos, care este Dumnezeu adevărat și Om adevărat cu Trup înviat de slavă și de carne și oase adevărat, omul afirmă explicit incapacitatea sa cronică de a se mântui pe sine însuși. Prin împărtășirea cu adevăratul Cristos omul afirmă că nu are viață în sine însuși și că are nevoie de pâinea și apa vieții pentru a primi și astfel a avea viață în sine însuși.

Împărtășirea cu adevăratul Cristos este suprema smerenie și renunțare la autonomie. Iar împărtășirea cu adevăratul Cristos este împărtășirea cu Sfânta Treime, este primirea vieții și participarea în viața îmbelșugată a Sfintei Treimi.