Etichete

, , , ,

Dacă forma primară de patriotism este respectul pentru dulcele grai românesc, a doua formă de patriotism este aprecierea tradițiilor și a folclorului care au dat identitate acestui neam.

Căci fără limbă, și fără tradiții și folclor, suntem Homo Nihilus, Homo Absurdus, Homo Comodis, Homo Consumis.

Fără grai, fără tradiții și folclor ne aruncăm cu totul în brațele veacului, suntem definiți de Marii Demiurgi producatori de bunuri de larg *consum* și divertisment (o altă formă de consum și omorâre a plictisului de existență).

Fără grai, fără natură, fără Dumnezeu, fără tradiții, suntem frunze purtate de vânturi, înrobiți de noutățuri, sclavi vedetismului și fashionismului, mașini de producție și consum, roboței în malaxorul ecuației exploatare-macerare-gunoi.

Fără întruparea Logosului suntem robi ai clipei, fără identitate, fără trecut și fără perspectivă. Sau cu o perspectivă escapistă, maniheică, gnostică și monofizită, celebrând juisant idei fără trup, destrupându-ne, divorțând ceea ce Fiul a unit în sine însuși.