Etichete

, , , , , , , , , ,

Dincoace de Eden se înmulțesc fructele oprite, se înmulțesc șerpii șireți, și, mai ales, se plăsmuiesc poftele vrednice de dorit pentru plăcerea vederii, deschiderea minții, și îndrăzneala întru știință. Și luăm, și dăm și altora, și împânzim pământul de cunoaștere în chip nevrednic, de blestem și de cădere. Căci calea către Pomul Cunoștinței Binelui și Răului nu este păzită de heruvimi, ci este luminată de luciferi.

În tot acest timp calea către Pomul Vieții este păzită de heruvimi. Asta dacă nu cumva Pomul s-a făcut Pâine și s-a pogorât din ceruri și a cortuit printre noi, dându-se pentru viața lumii, așteptând de atunci a fi primit cu mulțumire în chip vrednic, căci se dăruie în euharistie.