Etichete

, , ,

Postmodernitatea este epoca omului gol ce smulge frenetic-consumist ultimele fructe din Pomul Cunoștinței, pătruns de groaza completei lucidități catafatice în fața imposibilității atingerii dumnezeirii.

Nu mai poate fi imaginat nimic după ospățul hipermodern, căci fructele sunt pe terminate.